Schaakcentrum Sterk Spel

Begrijp wat je doet 3:

Siciliaanse structuren 1 Najdorf & Scheveningen

In de herfst van 2019 kwam een dikke pil van ongeveer 400 pagina's van de persen rollen. Het boek is een vervolg in de serie van de artikelen ‘Begrijp wat u doet’ die de auteur voor het blad van de KNSB, Schaakmagazine, verzorgt. In dit boek wordt de Siciliaanse opening uitgebreid besproken waarbij dit het eerste deel wordt in een serie van drie. Het Siciliaans is een dermate complex openingssysteem dat we er niet aan ontkomen de verschillende varianten te verdelen over meerdere boeken. In dit eerste deel komen de Najdorf- en de Scheveninger variant aan bod.

Net zoals in de eerste twee delen pretendeert het boek niet om de meest recente ontwikkelingen in deze opening te tonen. Het gaat vooral om een heldere structuur te geven van diverse type stel­lingen, hun bij­behorende plan­nen en concepten die ontstaan in de Najdorf- en de Scheveninger variant. Het boek is in het Nederlands ge­schre­ven en bij de Belgische Uit­geverij Thinkers Publi­shing uitge­ge­­ven.

Iets meer weten over de inhoud? Klik dan op de teaser (of plaatje in de kolom).

Twee boekpresentaties in Tilburg

Net als bij de eerdere boeken is gebeurd, is de auteur van plan om bij zijn eigen vereniging De Stukkenjagers in Tilburg, tweemaal een presentatie verzorgd rondom dit nieuwe boek. Die zullen wederom plaatsvinden in Cinecitta, het thuishonk van deze vereniging. Voorlopig zijn twee zaterdagen vastgelegd: 15 februari en 14 maart 2020. Meer informatie volgt later.

Bestellen?

Als u het boek (al dan niet gesigneerd?) bij de auteur wilt bestellen, stuurt u een e-mail naar hgrooten@xs4all.nl met uw adresgegevens. U maakt dan € 27,95 (+ portokosten à € 4,35) over naar NL41 ABNA 0492 8422 72 t.n.v. H. Grooten, Eindhoven, onder vermelding van uw naam. Op het moment dat het bedrag op de rekening staat, wordt het boek z.s.m. opgestuurd.Puzzels

Puzzel van de week

Fragment van een pupil

Fragment van een pupil